Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
innsmigre seg [norsk]    vážastit, váccastit [samisk]   (v) //son álelassii vážasta buorebuš olbmuid ’han innsmigrer seg stendig hos bedrefolk’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune