Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
J [forkortelse/akronym]    Joule [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 488 omtrentlig(e)
SJ [eurojargon]    Juridisk tjeneste [norsk]   Legal Service [engelsk]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
JD [forkortelse/akronym]    Justis- og politidepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ja [norsk]    si [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Jo [japansk]    Trestav [norsk]   (ca. 1.3m)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ju [japansk]    10 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ja [norsk]    Hai [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ja [norsk]    Jua/jo [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jod [norsk]    IODINE [engelsk]   molekylformel: I2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
raj [ISO-koder]    rajasthani [norsk]   Rajasthani [engelsk]   språk i delstaten Rajasthani, India
Liste over navn på språk © Språkrådet
Job [engelsk]    Jobb [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jul [norsk]    Christmas [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jur [norsk]    Udder [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jig [engelsk]    Pilk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jam [engelsk]    Syltetøy [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
:-j [emotikon/smiley]    smiling [engelsk]   left smiling smilely
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
JRC [eurojargon]    felles forskningssenter [norsk]   Joint Research Centre [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
JLS [eurojargon]    justis, frihet og sikkerhet [norsk]   Justice, Freedom and Security [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Jak [norsk]    Yak [engelsk]   Bos mutus (grunniens) [latin]   Kun domestiserte dyr i Qinghai og deler av Sichuan og Gansu.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jar [engelsk]    krukke, leirkrukke [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
joy [engelsk]    glede [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
JRE [akronym]    java runtime environment [engelsk]   se runtime environment
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
job [engelsk]    jobb, oppgave [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    sak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
JVM [norsk]    JVM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jug [norsk]    -et, tas inn i rettskrivningen, også juge
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jf. [forkortelse/akronym]    jamfør [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joh [forkortelse/akronym]    (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
JPY [forkortelse/akronym]    japanske yen [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jos [forkortelse]    Josvas [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Job [forkortelse]    Jobs bok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jes [forkortelse]    Jesaja [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jer [forkortelse]    Jeremia [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joh [forkortelse]    Johannes [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jak [forkortelse]    Jakobs brev [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jud [forkortelse]    Judas' brev [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jib [norsk]    Engelske ordet for forseilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Jeg [norsk]    Mun [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
join [engelsk]    sett sammen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
jakt [norsk]    Post og passasjer Seil De jacht, Jagt. Litet hurtig fartøy. Ofte utstyrt med sverd 1 og 2 mastet med gaffseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Jobs [engelsk]    Arbeidsplasser [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jord [norsk]    Soil [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Joke [engelsk]    Spøk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jakt [norsk]    caseria/cazeria [spansk]   Det kan bety to ting. å jake på en partner/ jente, ellers ofte brukt i sammenhengen å jakte på blod eller for å drepe.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
jern [norsk]    Ferrum, -i [latin]   (gr. syn.: Sideros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
jern [norsk]    Sideros [gresk]   (lat.syn.: Ferrum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
jord [norsk]    R56 [risikokode]   Giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer).
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Jakt [norsk]    Adgangen til å drive jakt er regulert av viltloven av 29. mai 1981 nr 38 me..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
JPEG [norsk]    Joint Photographic Experts Group. Kompresjonsformat for bilder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
join [engelsk]    forbinde, skjøte, føye sammen; slutte seg til; forene [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jolt [engelsk]    risting; støt, smekk, sjokk; riste, støte, skake, skumpe; ryste [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
join [engelsk]    sammenføyning [norsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jump [engelsk]    hoppe, springe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Java [norsk]    Java [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jazz [norsk]    Jazz [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
join [engelsk]    koble sammen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
join [engelsk]    føye sammen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
JPEG [norsk]    JPEG [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
JPop [engelsk]    Japansk pop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jevn [norsk]    even [engelsk]   (adj.) (like)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
jojo [norsk]    jo-jo  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joel [norsk]    Joel [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jona [norsk]    Jona [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
dusj [norsk]    doccia [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Jinx [engelsk]    Forbannelse [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Jaleo [spansk]    [ha-LE-å] Tilrop, utbrudd fra tilhørere og medartister (feks. "olé" - "vamos allá" - "eso es"- "así es" - "dale" osv osv)
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Jondo [spansk]    [HÅNN-då] Dyp, rå sang eller dans med 100 % innlevelse.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
jakke [norsk]    cardigan [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
jevnt [norsk]    even [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
galej [norsk]    galley [engelsk]   Årer og seil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
jente [norsk]    gata [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
jeans [norsk]    mahones [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Jager [norsk]    Fremste forseil (fremfor klyver).
Maritim ordliste © MaritimStart
Jibbe [norsk]    Kuvende, skifte halser når vinden kommer bakfra.
Maritim ordliste © MaritimStart
Jolle [norsk]    Et tau (ca. 1,5") eller sagt på en annen måte: Tykkere enn et tau, men tynnere enn ei trosse.
Maritim ordliste © MaritimStart
Jolle [norsk]    Liten båt ofte på slep etter en større fritidsbåt (lettbåt).
Maritim ordliste © MaritimStart
Vinsj [norsk]    (Eng. winch), trommel for innhaling og oppspoling av tau eller wire, særlig i forbindelse med skipsbommer for heising av last og for fortøyning m.m. Kan drives med håndkraft, mek. med forbrenningsmotor, elektrisk el. hydraulisk kraft.
Maritim ordliste © MaritimStart
junto [spansk]    samlet [norsk]   Samle føttene
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
joint [engelsk]    skjøt; ledd; skjøte; forent; felles [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
junky [engelsk]    dårlig, skrapete; narkoman [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
krasj [norsk]    crash [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Japan [norsk]    Japan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
joint [engelsk]    sprekk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
jibbe [norsk]    gippa [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ju-ni [japansk]    12 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jodan [japansk]    Øvre posisjon [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jibbe [norsk]    Skifte halser når vinden kommer bakfra.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Vinsj [norsk]    Mekanisk trommel, med utveksling. Brukes til å stramme fall, skjøter og kontroll-liner.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Jager [norsk]    Chaser [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Jente [norsk]    Nieida [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jokna [samisk]    Tyttebær [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jalla [samisk]    Dum [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jalla [samisk slang]    Dum [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Jolat [samisk slang]    Jålete [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Jente [norsk]    Nieida [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
junni [kåfjordsamisk]    nese [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juksu [kåfjordsamisk]    hyse  [norsk]   (pl.: juvssut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
josgo [samisk]    derimot [norsk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-337: Goaskimin munnje orui, josgo bulddogas lei 'det så ut til å være en ørn, så var det derimot en ravn'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jente [norsk]    nieida; nieidasahpal [samisk]   (s) nieida (-idd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)381: nieidasahpal
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joruba [norsk]    Yoruba [engelsk]   yor – yo [ISO-koder]   språk i Nigeria
Liste over navn på språk © Språkrådet
jenter [norsk]    girlas/guirlas [spansk]   Andre ord som brukes eller relaterte ord:yal, gal, gatitas, gerlas
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
jibaro [spansk]    En infødt fra fjellene eller fra landet. Brukes også om noe som er nytt for en person.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Jomfru [norsk]    Rund trekloss med tre hull som taljetaue skjæres gjennom til feste for stående rigg.
Maritim ordliste © MaritimStart
Svitsj [norsk]    Enhet i et nettverk som dirigerer datapakker direkte til sitt bestemmelsessted, basert på mottakeradressen til datapakken. En svitsj er ikke like "intelligent" som en ruter og har begrensninger i funksjonalitet, men er raskere og biligere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Juxta- [latin]    nær ved, tett ved [norsk]   , prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Jabiru [engelsk]    Jabirustork [norsk]   Jabiru mycteria [latin]   1 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jambon [fransk]    skinke [norsk]   ham [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
jarret [fransk]    skank [norsk]   shank [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
jetlag [norsk]    jet(t)syke, jet(t)ørske, døgnvillhet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
jingle [norsk]    lydvignett, lydlogo [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
joyous [engelsk]    glad, munter, gledesbringende [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Jersey [norsk]    Jersey [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jordan [norsk]    Jordan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jungle [norsk]    Jungle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
svitsj [norsk]    switch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jodert [norsk]    iodinated [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
jacket [engelsk]    kappe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ja vel [norsk]    javel  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jommen [norsk]    (sammentrekning av jo så menn): jommen sa jeg smør!
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
juggel [norsk]     jugl [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
junior [norsk]    jr. el. jun. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jonsok [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ju-yon [japansk]    14 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jibtop [norsk]    Slørseil som festes i forstaget. Er større enn en fokk, og har festet til skjøtet høyere enn genoa.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Johtit [samisk slang]    Reise [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Juhkat [samisk slang]    Drikke alkohol [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
juolgi [kåfjordsamisk]    fot, bein [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jotnja [kåfjordsamisk]    tyttebær [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jáhti [kåfjordsamisk]    garnlenke [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jollat [samisk]    avrunde [norsk]   (v) (-l-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-334: eappirvuodu jollat 'avrunde bunnen til trebøtta'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juolgi [samisk]    fot [norsk]   (s) (-lgg-) ’fot’, også hele ’beinet’; juolgeláhpi (-b-) ’fot’, dvs. ’fotbladet’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joavvi [samisk]    frue [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-332: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juggii [samisk]    fråtsete [norsk]   (a) (att jugges)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jieska [samisk]    gevekst [norsk]   (s) (-skk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jávri [samisk]    innsjø [norsk]   (s) (-vrr-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)208: jávreboatka (-tkk-) 'smal landstrimmel mellom to innsjøer'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jeksel [norsk]    máttabátni [samisk]   (s) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jietna [samisk]    lyd [norsk]   (s) (-n-) //guhaidit 'lage hule lyder’ (om sel)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jevdet [samisk]    modifisere [norsk]   (v) //son ma??á fertii jevdet sániidis 'seinere måtte han modifisere ordene sine'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jeaggi [samisk]    myr [norsk]   (s) (-kk-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)208: jeaggeboatka (-tkk-) 'tørr smal landstrimmel mellom to myrer'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jievku [samisk]    pleie [norsk]   (s) (-vkk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-330: buori jievkku oažžut (-cc-) 'få god pleie'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
japansk [norsk]    Japanese [engelsk]   jpn – ja [ISO-koder]   språket i Japan
Liste over navn på språk © Språkrådet
fartøj [dansk]    fartøy [norsk]   craft, vessel, boat [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Journey [engelsk]    Reise [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jealous [engelsk]    Sjalu [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
journal [engelsk]    protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
jesting [engelsk]    spøkefull, spøkende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
justify [engelsk]    rettferdiggjøre, forsvare , unnskylde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
justere [norsk]    align [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jamaica [norsk]    Jamaica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [engelsk]    logg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [engelsk]    dagbok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journal [norsk]    Journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justere [norsk]    justify [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordsig [norsk]    soil creep [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
journal [norsk]    case record [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
jo menn [norsk]    (når brukt på samme måte som ja menn: jo så menn skal du det!)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
EPJ/epj [forkortelse/akronym]    elektronisk pasientjournal [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ju-ichi [japansk]    11 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jo-dori [japansk]    Jo-tagning (avvæpning)  [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
jejunum [med. el. latin]    tynntarm [norsk]   Den delen av tynntarmen som ligger mellom tolvfingertarmen og ileum.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Joghurt [norsk]    Jogurta [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jordmor [norsk]    čalbmeáhkku [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jápmin [samisk]    død [norsk]   (s) (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: heakkas ala buohcat (-z-) 'være dødelig syk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jávkan [samisk]    forsvunnet [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorbbas [samisk]    fyndig [norsk]   (a) att jorba
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorggis [samisk]    gjenganger [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: (-rgás-) 'hyppig gjest'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorggis [samisk]    innrykk [norsk]   (s) (-rgás-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: olmmošjorggis '(stort) innrykk av folk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jalkát [samisk]    ligge og sove [norsk]   (vfr) //NL391:olbmot oddet jalkájit)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jievkut [samisk]    pleie [norsk]   (v) (-vkk-) 'pleie, hjelpe' jf dikšut //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-330: jievkut belohahkii hávkan olbmo 'hjelpe en halvkvalt person til live igjen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorbbas [samisk]    rund [norsk]   (a) (-rbas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joarbmi [samisk]    rynke [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-331: joarbmi (-rpm-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-331: joarpmas (-orbmas-) 'rynkete'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jodmetan [norsk]    METHANE, IODO- [engelsk]    Metyljodid [synonym]   molekylformel: CH3I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
jiddisch [norsk]    Yiddish [engelsk]   yid – yi [ISO-koder]   el. jiddisk blandingsspråk blant jøder i tysktalende deler av Øst–Europa
Liste over navn på språk © Språkrådet
Jailbird [engelsk]    Fengselsfugl [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordbær [norsk]    Strawberry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Julaften [norsk]    Christmas Eve [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Julebukk [norsk]    Norwegian custom, Christmas Halloween
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
janguear [spansk]    hang out [engelsk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Jordvern [norsk]    Etter lov av 12. mai 1995 nr. 23 sies det i § 8 at all jord som kan gi grun..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jordugle [norsk]    Short-eared Owl [engelsk]   Asio flammeus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jordbær [norsk]    strawberry [engelsk]   fraise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
JPEG2000 [norsk]    Bilde for bilde wavelet komprimeringskode. JPEG2000 kodete bitstrømmer kan enkelt kjedes sammen til en sekvens med komprimerte bilder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
joystick [norsk]    styrespak, kontrollspak [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
junkfood [norsk]    raskmat, gatekjøkkenmat [avløserord]   jf. fastfood
Norske avløserord for importord © Språkrådet
joyously [engelsk]    gledestrålende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
juncture [engelsk]    (avgjørende) tidspunkt, kritisk øyeblikk; tilslutning; knutepunkt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
joystick [engelsk]    styrespak, styrepinne [norsk]   (joystick)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jobbkort [norsk]    job card [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobbtype [norsk]    job type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
joystick [engelsk]    styrespak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junction [engelsk]    grense, møtested [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jacobian [engelsk]    Jacobi-determinant(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ja visst [norsk]    javisst  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
JPEG/JPG [forkortelse/akronym]    Joint Photographic Experts Group [engelsk]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av GIF).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jiu-waza [japansk]    Friteknikk [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jordbær [norsk]    Eanamuorji [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jormoret [kåfjordsamisk]    hjelpe til ved fødsel [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jordbær [norsk]    eatnanmuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jugalmas [samisk]    drikkelag [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jál'let [samisk]    klarne [norsk]   (v) (om himmelen)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jodbenzen [norsk]    molekylformel: C6H5I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
jukagirsk [norsk]    språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Jernteppe [norsk]    Iron curtain [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Judasøre [norsk]    En bjelke som støtter baugspydet på hver side av forstevnen på et treskip.
Maritim ordliste © MaritimStart
Juvenilis [latin]    ungdommelig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
John dory [engelsk]    St petersfisk  [norsk]   Zeus faber [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Jakkepivi [norsk]    Olive-sided Flycatcher [engelsk]   Contopus borealis [latin]   NM, UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jernrikse [norsk]    Brown Crake [engelsk]   Amaurornis akool [latin]   Ett ind. sett i Keoladeo 19.2. Dessuten 4 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2. og tre dagen etter på samme lokalitet. Denne veistrekningen ser ut til å være en sikker lokalitet for arten, mens den kan være vanskelig i Keoladeo.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jadespett [norsk]    Dot-fronted Woodpecker [engelsk]   Veniliornis frontalis [latin]   1 Calilegua 14. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
justering [norsk]    alignment settings [engelsk]   (også om bilder, tabeller o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jokertegn [norsk]    wildcard [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justering [norsk]    alignment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jazz+Funk [engelsk]    Jazz + funk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junk mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jokertegn [norsk]    wildcard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jokertegn [norsk]    wildcard character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jodpentan [norsk]    iodopentane [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Jackstays [norsk]    Løpeline for å feste sikkerhetsliner i. Linen skal være festet på dekk, på styrbord og babord side av båtens senterlinjefor å gi sikkert feste for besetningens sikkerhetsseler.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
jernlagre [norsk]    Kroppens reservelagre av jern i beinmarg, milt, lever, m.m. (ca. 1,0g totalt)
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
jernstein [norsk]    ruovdegeađgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jernlenke [norsk]    ruovdevidji; ruovdeláhkki [samisk]   (s) ruovdevidji (-djj-); ruovdeláhkki (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jettegryte [norsk]    Pothole [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Juleansjos [norsk]    Christmas anchovies [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jordskifte [norsk]    land consolidation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Jordskifte [norsk]    Jordskifteloven § 1 sier at eiendommer som det er "vanskeleg å nytte ut på ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Justismord [norsk]    Når noen blir uskyldig dømt...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jadeisfugl [norsk]    Collared Kingfisher [engelsk]   Halcyon chloris [latin]   2 og 3-4 Edmonton 16. og 19.11. og 1 Ellis Point 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jernskvett [norsk]    Grey Bushchat [engelsk]   Saxicola ferrea [latin]   Dali, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japanmåke [norsk]    Black-tailed Gull [engelsk]   Larus crassirostris [latin]   Sett 9 dager på Happy Island. Største antall 29 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jernskvett [norsk]    Grey Bushchat [engelsk]   Saxicola ferrea [latin]   To ind. ved den sørlige porten til Keoladeo 21.2. og en inne i parken 22.2. var de eneste observasjonen fra lavlandet. I Corbett/Ramnagar ett til seks ind. daglig, en ved Naini Tal 1.3., ti ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelugle [norsk]    Amazonian Pygmy-Owl / Hardy’s Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium hardyi [latin]   H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9., 1H Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jadeisfugl [norsk]    Collared Kingfisher [engelsk]   Todirhamphus chloris [latin]   1 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jadebieter [norsk]    Blue-throated Bee-eater [engelsk]   Merops viridis [latin]   2-4 ind Sukau 12.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jambonneau [fransk]    knestykke på skinke [norsk]   knuckle of ham [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
javamiljø [norsk]    java environment [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
journaling [engelsk]    journalførende/loggførende, /-ing, (bokførende) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Jarvisøya [norsk]    Jarvis Island [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
JavaScript [norsk]    JavaScript [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobbobjekt [norsk]    job object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journaling [engelsk]    loggføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordskjelv [norsk]    earthquake [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Journaling [engelsk]    tekst [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Job Offset [engelsk]    Utskriftsforskyvning [norsk]   Utskriftsforskyvning er en funksjon som innebærer at hvert utskrevne dokument i skriverens utskuff skyves enten til venstre eller høyre i forhold til det forrige dokumentet, slik at det blir lett å skille mellom dokumentene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Jockeypole [norsk]    Lite kanonrør på ca. 1,5 m. Brukes på større båter. Den er festet til masten og brukes for å få en bedre vinkel på brasen og for å holde brasen ut fra vantene.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Jugendstil [norsk]    Dekorativ stilart fra slutten av 1800-tallet med bølgende linjer og planteetterligninger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Jernlaktat [norsk]    E585 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Jernlaktat [norsk]    E585 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
jorbabahta [kåfjordsamisk]    husflue [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juolgeruš [kåfjordsamisk]    fotende [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juksaoarra [kåfjordsamisk]    juksesnøre [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juguheapmi [samisk]    edruelig [norsk]   (a) (-m-) //juguhuvvat 'bli edruelig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jirvvistit [samisk]    fare ille med [norsk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-330:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jo - desto [norsk]    made – dade, madi - dadi [samisk]   (konj)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juguheapmi [samisk]    nøktern [norsk]   (a) (-m-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)83: genddot 1. 'bli nøktern, avholdende' 2. 'bli omvendt', dvs. lestadianer
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juolgásii [samisk]    på beina [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jodetansyre [norsk]    ACETIC ACID, IODO- [engelsk]    Jodeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3IO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sejlfartøj [dansk]    seilfartøy [norsk]   sailing vessel [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Jotunheimen [norsk]    Norwegian mountain area, home of theTROLLS
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Juksafangst [norsk]    Method of fishing
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordsløyfe [norsk]    Spenningsforskjell i en kabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Justitiarus [norsk]    Leder av by- / herredsretten. Lederen av Høyesterett kalles Høyesterettsjus..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   Ruili, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japansanger [norsk]    Japanese Bush-Warbler [engelsk]   Cettia diphone [latin]   1 ind Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   En praktfull hann ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon. Denne fuglen var forøvrig ikke fullt så sky som de kan være og viste seg til tider pent fram. Det kan være verdt å merke seg at det ble sett en han her i fjor også.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelhokko [norsk]    Spix’s Guan [engelsk]   Penelope jacquacu [latin]   Relativt vanlig i Tambopataområdet 5.-11.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., relativt vanlig Pantiacolla 19.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelspett [norsk]    Red-stained Woodpecker [engelsk]   Veniliornis affinis [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelpirol [norsk]    Western Black-headed Oriole [engelsk]   Oriolus brachyrhynchus [latin]   One bird was recorded in Kakamega Forest 26/11. This is the only known site for this species in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Java-applet [norsk]    Java applet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junk e-mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jettegryter [norsk]    potholes [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jettegryter [norsk]    Mer eller mindre sirkelformede hull i en fjelloverflate. Hullene er dannet ved graving av en virvelstrøm som har fraktet med seg løsmasser. Spesielt vanlig i gamle breelvløp. Både bredden og dybden varierer sterkt, fra noen cm til flere m.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Jordan, Lee [engelsk]    Styx, Laffen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
jomfruhinne [norsk]    hymen [med. el. latin]   Hinne som lukker inngangen til skjeden hos jenter. Hinnen må være åpnet når jenta får sin første menstruasjon, slik at menstruasjonsvæsken kan komme ut.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
jeg må dra [norsk]    got to go [engelsk]   g2g [slang]
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
jálobeavri [kåfjordsamisk]    løve [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jurddáldas [samisk]    abstraksjon [norsk]   (s) (< jurdit)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joatkkašit [samisk]    parre seg [norsk]   (v) 'parre seg (om hunder)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
johtonásti [samisk]    planet [norsk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Johan Sætre [norsk]    Norwegian ski-jumping star from the 70's
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Moring vinsj [norsk]    Fortøyningsvinsj (Se vinsj)
Maritim ordliste © MaritimStart
jomfru, pike [norsk]    Virgo, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Jurisdiksjon [norsk]    Domsmyndighet. En domstols myndighet er geografisk, saklig og funksjonelt a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jacky Winter [engelsk]    Svingeflueskvett [norsk]   Microeca flavicans [latin]   1 Lake Eacham NP 15.11., 2 Kauri Creek 16.11. Ellers relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Owlet [engelsk]    Indiaugle [norsk]   Glaucidium radiatum [latin]   En fugl hørt i grålysningen ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. sett dagen etter om morgenen like utenfor Dhikala.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelbylbyl [norsk]    Cabanis's Greenbul [engelsk]   Phyllastrepus cabanisi [latin]   5 birds seen along the road near our lodge in Kakamega Forest the morning of 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jernfulvetta [norsk]    Brown Fulvetta [engelsk]   Alcippe brunneicauda [latin]   2-3 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sepilok 12., 15 ind Danum 16., 5 ind ss 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
justert pris [norsk]    adjusted price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job schedule [engelsk]    finplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journallinje [norsk]    journal line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jeg forstår [norsk]    I see [engelsk]   IC [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Jernglukonat [norsk]    E579 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Jernglukonat [norsk]    E579 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Jeg vet ikke [norsk]    Mun in diede [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jeg drar nå [norsk]    mun vuolggan dal [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jallas tinga [samisk slang]    Dumming [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
jiessamielki [kåfjordsamisk]    blåsurmelk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juopmomielki [kåfjordsamisk]    surgressmelk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
joláskeapmi [samisk]    forsprang [norsk]   (s) (-m-); jf ta ledelsen, få et forsprang
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Joint-venture [norsk]    Betegnelse på et langsiktig, avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter, oftest gjennom dannelsen av et felles selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
jomfru (rigg) [norsk]    dead eye [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Justisminister [norsk]    Minister of Justice [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
joint meetings [engelsk]    fellesmøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
justisformål [norsk]    judicial issues [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Jelly catfish [engelsk]    Blåsteinbit  [norsk]   Anarhichas denticulatus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Journalinnsyn [norsk]    Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 gir i kapitel 5 regler for pa..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Japanbekkasin [norsk]    Latham's Snipe [engelsk]   Gallinago hardwickii [latin]   1 Deniliquin 27.11., 1 Peterborough 1.12., 1-2 Cherry Lake 2.12. og 1 Wilsons Prom 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Junco hyemalis [latin]    Vinterjunko [norsk]   Dark-eyed Junco [engelsk]   Tre underarter ble sett på turen: Grey-headed Junco J. h. caniceps, NM, UT; Pink-sided Junco J. h. mearsni, 2 ind Yellowstone - WY 17.6.; Oregon Junco J. h. oreganus, Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jynx torquilla [latin]    Vendehals [norsk]   Eurasian Wryneck [engelsk]   Mai Po, Xiaguan, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japanese Quail [engelsk]    Engvaktel [norsk]   Coturnix japonica [latin]   Vanlig Happy Island. 1 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jynx torquilla [latin]    Vendehals [norsk]   Wryneck [engelsk]   Fåtallig. Største antall 5 Happy Island 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jacana spinosa [latin]    Gulpannebladhøne [norsk]   Northern Jacana [engelsk]   5 San Vito 21/2, 1 str Golfito-San Mateo 23/2, 3 Carara 24/2, 4 str Santa Rosa-Liberia 26/2, 1 str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2, 5 Presa de Cachi 4/3, 2 Lagarto 7/3, 2 ss 8/3, 5 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jakarinispurv [norsk]    Blue-black Grassquit [engelsk]   Volatinia jacarina [latin]   5 San Isidro klippe 20/2, 1 Golfito 22/2, flere str Golfito-San Mateo 23/2, flere Carara 24/2, flere str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2 (“hoppekurtise” ble demonstrert), flere str La Selva-Lagarto 6/3, 1 Carara 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Junco vulcani [latin]    Vulkanjunko [norsk]   Volcano Junco [engelsk]   4 Cerro de la Muerte 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jynx torquilla [latin]    Vendehals [norsk]   Eurasian Wryneck [engelsk]   1-2 ind. sett flere dager i Keoladeo og Bund Baretha, dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Prinia [engelsk]    Indiaprinia [norsk]   Prinia sylvatica [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 20.2., fire ind. samme sted 23.2. og en ved Sur Sarovar 24.2. Arten er utbredt, men fåtallig (kanskje delvis pga forvekslingsrisk med orientprinia).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Babbler [engelsk]    Landsbyskriketrost [norsk]   Turdoides striatus [latin]   Sett daglig på de fleste lokaliteter, bortsett fra oppe i fjellene. Høyeste dagsantall var 100 ind. i Keoladeo 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jacana jacana [latin]    Rødflikbladhøne [norsk]   Wattled Jacana [engelsk]   1 Eco Amazonia 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juninkurvfugl [norsk]    Junin Canasero [engelsk]   Asthenes virgata E [latin]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jakarinispurv [norsk]    Blue-black Grassquit [engelsk]   Volatinia jacarina [latin]   5 Shintuya 23.9., 5 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jakobinergjøk [norsk]    Black-and-white Cuckoo [engelsk]   Oxylophus jacobinus [latin]   One bird was seen near the Mtito Andei gate of Tsavo West NP 1/12 and 2 birds inside the national park 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jacana jacana [latin]    Rødflikbladhøne [norsk]   Wattled Jacana [engelsk]   1 Chancani 24.11., 10+ Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11., 10+ Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jakarinispurv [norsk]    Blue-black Grassquit [engelsk]   Volatinia jacarina [latin]   1 JVG 19.11., 2-3 Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
joint venture [norsk]    fellesforetak, samarbeidsprosjekt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
jorden, verden [norsk]    globe, the [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Johnston Atoll [norsk]    Johnston Atoll [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal entry [engelsk]    loggoppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal quota [engelsk]    loggkvote [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Juniordetektiv [norsk]    Junior Detective [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordfallshull [norsk]    sinkhole [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Journaling box [engelsk]    tekstboks [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Jonisk søyle [norsk]    Slank hellensk søyle som har dype riller, et tykt fotstykke og en utforming av den øverste delen som et sneglehus.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Jones, Hestia [engelsk]    Hansen, Hestia [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Jeg elsker deg [norsk]    I love you [engelsk]   ILU [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Jeg orker ikke [norsk]    Mun in gille [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jeg vil også [norsk]    mun maid aiggun [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg savner deg [norsk]    Mun aibbasan du [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg lyver ikke [norsk]    In mun gieles [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg elsker deg [norsk]    Mun ràhkkistan du [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg spør deg? [norsk]    Mun jearan dus? [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Juhkan stallu [samisk slang]    Godt i baisen [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
jál'lejuvvon [samisk]    avhogd [norsk]   (a) //gásttašeaddji Johanasa jál'lejuvvon oaivi buktojuvvui Herodesii 'døperen Johannes' avhogde hode ble bragt frem for Herodes'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jápminhoakkat [samisk]    dødskamp [norsk]   (s) (jf hoagga) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)346: heakkariidu (-idd-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: heakkariiddus leat 'ligge for døden (på det siste)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ju?ga; ju?gá [samisk]    forskjærskniv [norsk]   (s) (-?gg-); (-?gg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juolgesuorbma [samisk]    tå [norsk]   (s) (-rpm-) (eg. ’fotfinger’)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jern(III)klorid [norsk]    IRON CHLORIDE (FeCl3) [engelsk]    Jerntriklorid [synonym]   molekylformel: Cl3Fe
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Jump in the hay [engelsk]    Hoppe i høyet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jordlovmyndighet [norsk]    land law authority [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
job application [engelsk]    stillingssøknad [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Juridisk person [norsk]    Legal personality [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
joint committee [engelsk]    fellesutvalg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
judicial system [engelsk]    rettsvesen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justitia omnibus [latin]    Justice for all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Juridisk person [norsk]    Rettssubjekt som ikke er et menneske, men som opptrer utad som en enhet, st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Japanese Waxwing [engelsk]    Amursidensvans [norsk]   Bombycilla japonica [latin]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jynx ruficollis [latin]    Rustvendehals [norsk]   Red-throated Wryneck [engelsk]   1 bird was found in the garden of the youth hostel, Mt. Kenya 18/11, but was unfortunately only seen by one observer. The rest tried to relocate it for some time, but with no luck.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jubelløvbylbyl [norsk]    Joyful Greenbul [engelsk]   Chlorocichla laetissima [latin]   Quite common in Kakamega Forest: 10+ logged here 26/11 and 15 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Javan Pond-Heron [engelsk]    Damhegre [norsk]   Ardeola speciosa [latin]   2 ind ved Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jets de houblon [fransk]    humleskudd [norsk]   hop shots [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
en slags fromasj [norsk]    bavarois [engelsk]   bavarois, bavaroise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
journaling agent [engelsk]    loggføringsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Junk Mail folder [engelsk]    Søppelpostmappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobber for ruten [norsk]    route job [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ja/nei-datatype [norsk]    Yes/No data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jorden el. jorda [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johann Olav Koss [norsk]    (to n-er, men ikke bindestrek)
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jyllands-Posten  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jernbanestasjon [norsk]    stazione [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Jobbsøkervisum [norsk]    Visum for å søke om arbeid i Norge, eller (hvis man allerede har arbeidstilbud) arbeidstillatelse fra Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Justert skurlest [norsk]    Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skurlast er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Jelly-Legs Jinx [engelsk]    Gelebein-forbannelsen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
jepp, skjønner [norsk]    impirdat go [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jentas kjæreste [norsk]    Irgi [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Jern(II)sulfat(VI) [norsk]    SULFURIC ACID, IRON(2+) SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: FeSO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Jernpentakarbonyl [norsk]    IRON CARBONYL (Fe(CO)5) [engelsk]    Pentakarbonyljern [synonym]   molekylformel: C5FeO5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Distribusjonssvitsj [norsk]    Distribusjonssvitsjer håndterer aggregert trafikk fra et sett av kantsvitsjer og har typisk en høykapasitets fiberforbindelse (gigabit eller 10 gigabit) mot kjernesvitsj.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
judicial assessment [engelsk]    skjønn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
jordbruksindustri [norsk]    agribusiness [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
job advertisement [engelsk]    stillingsannonse [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Jordskifteoverrett [norsk]    Den rettsinstans som behandler anker over jordskifterettens avgjørelser. Et..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Japanese White-eye [engelsk]    Hagebrillefugl [norsk]   Zosterops japonica [latin]   Mai Po, Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japanese Sparrowhawk [engelsk]    Finkehauk [norsk]   Accipiter gularis  [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japanese White-eye [engelsk]    Hagebrillefugl [norsk]   Zosterops japonica [latin]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japanese Grosbeak [engelsk]    Gråkjernebiter [norsk]   Eophona personata [latin]   1 Happy Island 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jacamerops aureus [latin]    Storjakamar [norsk]   Great Jacamar [engelsk]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jackson's Francolin [engelsk]    Kikuyufrankolin [norsk]   Francolinus jacksoni [latin]   One bird was seen from the jeep in Mt. Kenya NP 17/11 and later the same day 2 were found near the entrance-gate to the national park. All of these were rather shy birds and not everyone got to see them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jackson's Hornbill [engelsk]    Turkanatoko [norsk]   Tockus jacksoni [latin]   A few sightings, mostly from the Rift Valley: 2 at Lake Baringo 21/11, at least 10 here 22/11, 5 at Lake Bogoria 23/11 and at least 5 at Kongelai escarpment 25/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jameson's Wattle-eye [engelsk]    Brunhalspløsøye [norsk]   Dyaphorophyia jamesoni [latin]   4 birds seen in Kakamega Forest 27/11, all along the road leading to the Rondo Retreat Centre, our lodge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jackson's Tree Snake [engelsk]    Thrasops jacksoni [latin]   One was found in the canopy of a tree in Saiwa Swamp NP 24/11. Although of considerable size it was surprisingly difficult to see due to the dense foliage.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jentink's Squirrel [engelsk]    Sundasciurus jentinki [latin]   5+ ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
juving, juvvandring [avløserord]    canyoning [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
java virtual machine [engelsk]    virtuell javamaskin [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jobb-kontrolltegn [norsk]    job control character [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justert prisverdi [norsk]    adjusted price value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justeringshåndtak [norsk]    adjustment handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Java Virtual Machine [norsk]    Java Virtual Machine [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Junk E-Mail folder [engelsk]    Søppelpostmappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jordbærrøre-knapp [norsk]    Strawberry Batter Button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jordbærglasur-knapp [norsk]    Strawberry Icing Button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
juvel/smykkestein [norsk]    Gem [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
merke av penn/tusj [norsk]    Zig [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
jekteving/jektevinge [norsk]     jekteveng [før]   (kahytt i jekt)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jørgen hattemaker [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jan-Michael Gambill  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jean-Marie Le Pen  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jean-Paul Sartre  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jens Ulltveit-Moe  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
John Olav Egeland  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' andre brev [norsk]    2. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
JORDTRYKKSARMERING [norsk]    Spesialarmering for Isoblokk 30 cm (Sikksakk-armering).
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Johnson, Angelica [norsk]    Johnson, Angelina [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Jurdagat ja niegut [samisk]    Tanker og drømmer [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jeg kommer dit nå [norsk]    mun gal boadan diehko dal [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jierit, viidnemuorji [kåfjordsamisk]    rips [norsk]   (pl.: jierihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jukse, handsnøre [norsk]    giehtaváđđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jierbmái; viissis [samisk]    klok [norsk]   (a) jierbmái (att jierbmás); viissis (-isá) //gal ma??il lea viissis juohkehaš (ordtak) 'enhver kan være klok etterpå’ (når skaden er skjedd)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jierpmut, jierpmat [samisk]    kloking [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-327(Sv): jierpmut (-h-), jierpmat (-h-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jurddašit, jurdit [samisk]    tenke [norsk]   (v) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-345: (-rdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joined by the members [engelsk]    tiltres av medlemmene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Juvenil Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite yngel  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Judge in matters of taste [engelsk]    Arbiter elegantiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Just the facts, ma'am [engelsk]    Dic mihi solum facta, domina [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Jungle (Grey) Nightjar [engelsk]    Orientnattravn [norsk]   Caprimulgus indicus [latin]   Ruili, Lijang, Emei Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Japanese Reed Bunting [engelsk]    Myrspurv [norsk]   Emberiza Yessoensis [latin]   1-3 Beidaihe 2., 3. og 21.5. Opptil 5 ind. Happy Island i løpet av fem dager.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Johannes’ Tody-Tyrant [engelsk]    Selvastodityrann [norsk]   Hemitriccus iohannis [latin]   1H Amazonia Lodge 16. og 19.9., 1H Pantiacolla 21.9., 1 ss 22.9., 1H ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Johnstonklippegrevling [norsk]    Black-necked Rock Hyrax [engelsk]   Procavia johnstoni [latin]   At least 20 seen in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha, 1 at Lake Nakuru, common at Lake Baringo and Lake Bogoria 22/11 and 23/11 and 1 in Tsavo West NP 1/12. The Rock Hyrax species are difficult to identify, but according to the distributions given in the Kingdon Guide, this is the only species occuring in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
koplingspedal, kløtsj [avløserord]    clutch [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
just-in-time-prinsippet [norsk]    i-rett(e)-tid-prinsippet, der-og-da-prinsippet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
justere, bringe i orden [norsk]    trim [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
jakte på, lete etter [norsk]    forage for [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
combination, kombinersj [norsk]    drop-seat underwear [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
joint space narrowing [engelsk]    leddhuleforsnevring [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Johannes’ åpenbaring [norsk]    Åp [forkortelse/akronym]   (se egen oversikt over alle forkortelser på skriftene i Bibelen)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jan-Erik Ebbestad Hansen  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jean-François Laguionie  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jean-Jacques Beineix  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jean-Philippe Lafont  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jean-Pierre Chevènement  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
John Gilbert Helgeland  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jule- og nyttårshelgen  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Justine Henin-Hardenne  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' første brev [norsk]    1. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' tredje brev [norsk]    3. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' åpenbaring [norsk]    Åp [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Juvenil myoklon epilepsi [norsk]    Aldersrelatert epileptisk syndrom uten kjent årsak. Anfallene starter gjerne rundt puberteten.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
jernbindingskapasitet [norsk]    TIBC [engelsk]   TIBC [med. el. latin]   Uttrykk for blodets evne til å binde jern. Øker ved bruk av p-piller og minker ved kronisk betennelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Johannesbrødkjernemel [norsk]    E410 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Johannesbrødkjernemel [norsk]    E410 [E-stoff]   konsistensmiddel; Planten stoffet fremstilles av kan minne om soyaplanten, og personer med soyaallergi kan reagere på dette tilsetningsstoffet.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Jeg er i dårlig humør [norsk]    Mun lean heajos mielas [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jeg går til bestemor [norsk]    manan àhkku [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg ønsker deg God Jul [norsk]    Mun savan dutje buriid Juovllaid [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg er sulten og tørst [norsk]    Mun lean nealgi ja goiku [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg traff en mann/kvinne [norsk]    Mun deiven ovtta olbma/nissun [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jávre- ja mearragáttis [kåfjordsamisk]    Langs innsjøer og kyst [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Jávrriin ja láttuin [kåfjordsamisk]    I eller ved vann [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jeaggán, jeaggesteanži [kåfjordsamisk]    frosk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jirpmiid(is) ala beassat [samisk]    komme til sine sanser [norsk]   (vfr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
johtil; háris; liidil [samisk]    rask [norsk]   (a) johtil; //háris (-rrás-, att háris) 'rask på foten'; liidil (att liidilis) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)523: liidil mannat 'snar til å gå' //liidil bargat 'rask i arbeidet sitt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Justis- og politidepartementet [norsk]    Ministry of Justice and the Police [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
sluttspurt; finpuss; finisj [avløserord]    finish [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Join an Existing Conference... [engelsk]    Bli med i eksisterende konferanse... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jernrist, jerngitter, gitterjern [norsk]    grid iron [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
del, andel, porsjon, detalj [norsk]    portion [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
juge - juger - jugde - jugd  [norsk]    ljuge [FØR]   (jf. subst. jug)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jernoksider og -hydroksider [norsk]    E172 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Jernoksider og -hydroksider [norsk]    E172 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Jeg liker ikke det som skjer [norsk]    Mun in liiko mii dahppahuvva [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jeg har sett en penere jente [norsk]    Mun lean oaidnan cappat nieidda [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Joint Interpreting and Conference Service [engelsk]    Den felles tolk- og konferansetjenesten [norsk]   SCIC [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Joking aside, let us turn to serious matters [engelsk]    Amoto quaeramus seria ludo [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Jesus of Nazareth, King of the Jews [engelsk]    Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, INRI [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
poler(ings)middel, pussemiddel, polisj [avløserord]    polish [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
jevne (ut); lik; til og med; engang [norsk]    even [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jord, jordsmonn; grobunn; skitne til [norsk]    soil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
justering, tilpassing, plassering, -stilt [norsk]    alignment [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Justeringsveiviser for lyd og bilde [norsk]    Audio and Video Tuning Wizard... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jage - jog/jaga/jaget/jagde - jaga/jaget/jagd [norsk]    (jog i en viss betydning: det jog en iling gjennom ham)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jeg skal tisse i din fars stjernelue [norsk]    Mun galgga cissa du ahccis nastigaphir [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jarekanten øverst, vevd på grindvev [norsk]    várfebáddi, várfi  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jáhkaskas; jáhkolaš; jáhkkarámas; jáhkkevaš [samisk]    godtroende [norsk]   (a) 2. (-cc-); 3. (-pmas-); 4. (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jernteppe, minnesvinn (allment); midlertidig bevissthetstap (med.); stort strømbrudd (tekn.) [avløserord]    blackout [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
justere, sette oppstartsinnstillinger, finne de beste innstillingene e.l, (teknisk:) kalibrere [norsk]    calibrate [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justering, oppstartsinnstilling, (teknisk:) kalibrering [norsk]    calibration [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justeringsverdi, oppstartverdi, (teknisk:) kalibreringsverdi [norsk]    calibration values [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no