Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jál'lejuvvon [samisk]    avhogd [norsk]   (a) //gásttašeaddji Johanasa jál'lejuvvon oaivi buktojuvvui Herodesii 'døperen Johannes' avhogde hode ble bragt frem for Herodes'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune