Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jápmin [samisk]    død [norsk]   (s) (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: heakkas ala buohcat (-z-) 'være dødelig syk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
jápminhoakkat [samisk]    dødskamp [norsk]   (s) (jf hoagga) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)346: heakkariidu (-idd-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: heakkariiddus leat 'ligge for døden (på det siste)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune