Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jacket [engelsk]    kappe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Tuxedo, dinner jacket [engelsk]    Smoking [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
I am as dead as the nehru jacket [engelsk]    Tam exanimis quam tunica nehru fio [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom