Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jage [bokmål/riksmål/nynorsk]    følge etter, være på jakt etter Nå kan fuglen jagerundt i himmelen med lyst.  – «Bekken går i engen», Henrik Wergeland føle seg som et jaget dyr
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Jager [norsk]    Fremste forseil (fremfor klyver).
Maritim ordliste © MaritimStart
Jager [norsk]    Chaser [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
jage - jog/jaga/jaget/jagde - jaga/jaget/jagd [norsk]    (jog i en viss betydning: det jog en iling gjennom ham)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad