Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Jager [norsk]    Fremste forseil (fremfor klyver).
Maritim ordliste © MaritimStart
Jager [norsk]    Chaser [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg