Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
jakt [bokmål]    det å spore opp og fange eller drepe ville dyr for sport eller som matauk. forfølgelse, forsøk på å fange. Politiets jakt på drapsmannen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jakt [norsk]    Post og passasjer Seil De jacht, Jagt. Litet hurtig fartøy. Ofte utstyrt med sverd 1 og 2 mastet med gaffseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
jakt [norsk]    caseria/cazeria [spansk]   Det kan bety to ting. å jake på en partner/ jente, ellers ofte brukt i sammenhengen å jakte på blod eller for å drepe.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Jakt [norsk]    Adgangen til å drive jakt er regulert av viltloven av 29. mai 1981 nr 38 me..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
rullefeltsjakt [norsk]    scroll bar shaft [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rullefelt, rullesjakt [avløserord]    scroll bar [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
jakte på, lete etter [norsk]    forage for [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
håndplukke, drive hodejakt [avløserord]    headhunte [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet