Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
japansk [240 kbps]    Språk, først og fremst snakket i Japan/av japanere.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
japansk [norsk]    Japanese [engelsk]   jpn – ja [ISO-koder]   språket i Japan
Liste over navn på språk © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Japansk pop [norsk]    JPop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
japanske yen [norsk]    JPY [forkortelse/akronym]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad