Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jazz [547 kbps]    improvisert musikk, gjerne rytmisk og synkopert
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jazz [norsk]    Jazz [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Syrejazz [norsk]    Acid Jazz [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jazz+Funk [engelsk]    Jazz + funk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft