Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jenter [norsk]    girlas/guirlas [spansk]   Andre ord som brukes eller relaterte ord:yal, gal, gatitas, gerlas
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com