Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jepp, skjønner [norsk]    impirdat go [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind