Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jer [forkortelse]    Jeremia [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 51 omtrentlig(e)
jern [norsk]    Ferrum, -i [latin]   (gr. syn.: Sideros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
jern [norsk]    Sideros [gresk]   (lat.syn.: Ferrum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aksjer [norsk]    Eierandeler i et selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Tiljer [norsk]    Små lemmer til å gå på i bunnen av båten.
Maritim ordliste © MaritimStart
aksjer [norsk]    shares [engelsk]   stocks [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Jersey [norsk]    Jersey [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Friaksjer [norsk]    Utdeles til et selskaps aksjonærer ved en fondsemisjon. Tildelingsforholdet bestemmes av omfanget av fondsemisjonen i forhold til selskapets gamle aksjekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Jernteppe [norsk]    Iron curtain [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jernrikse [norsk]    Brown Crake [engelsk]   Amaurornis akool [latin]   Ett ind. sett i Keoladeo 19.2. Dessuten 4 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2. og tre dagen etter på samme lokalitet. Denne veistrekningen ser ut til å være en sikker lokalitet for arten, mens den kan være vanskelig i Keoladeo.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jernlagre [norsk]    Kroppens reservelagre av jern i beinmarg, milt, lever, m.m. (ca. 1,0g totalt)
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
jernstein [norsk]    ruovdegeađgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jernlenke [norsk]    ruovdevidji; ruovdeláhkki [samisk]   (s) ruovdevidji (-djj-); ruovdeláhkki (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jernskvett [norsk]    Grey Bushchat [engelsk]   Saxicola ferrea [latin]   Dali, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jernskvett [norsk]    Grey Bushchat [engelsk]   Saxicola ferrea [latin]   To ind. ved den sørlige porten til Keoladeo 21.2. og en inne i parken 22.2. var de eneste observasjonen fra lavlandet. I Corbett/Ramnagar ett til seks ind. daglig, en ved Naini Tal 1.3., ti ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
marglinjer [norsk]    margin guide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jernlaktat [norsk]    E585 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Jernlaktat [norsk]    E585 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Jernfulvetta [norsk]    Brown Fulvetta [engelsk]   Alcippe brunneicauda [latin]   2-3 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sepilok 12., 15 ind Danum 16., 5 ind ss 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
strømlinjer [norsk]    streamline [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jernglukonat [norsk]    E579 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Jernglukonat [norsk]    E579 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Utbytteaksjer [norsk]    Aksjer som utstedes i stedet for utbetaling av utbytte og hvor aksjonæren kan velge mellom utbetaling av utbytte i kontanter, eller aksjer til tilsvarende verdi. Må vedtas spesielt i selskapets generalforsamling.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
støttelinjer [norsk]    gridline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
A- og B-aksjer [norsk]    Forskjellige klasser av aksjer i samme selskap. B-aksjene skiller seg vanligvis fra A-aksjene ved at de gir mindre eller ingen stemmerett, men samme rett til utbytte og andre fordeler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Blindpassasjer [norsk]    Et menneske som gjemmer seg ombord, som oftest for å unngå å betale for billetten eller for å reise fra A til B.
Maritim ordliste © MaritimStart
avtaledetaljer [norsk]    Appointment details [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
endrede linjer [norsk]    changed lines [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jern(III)klorid [norsk]    IRON CHLORIDE (FeCl3) [engelsk]    Jerntriklorid [synonym]   molekylformel: Cl3Fe
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
jernbanestasjon [norsk]    stazione [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
High-tech aksjer [norsk]    Aksjer i et høyteknologi-selskap, f.eks. innen dataindustri, kommunikasjon, generisk ingeniørkunst.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Preferanseaksjer [norsk]    Aksjer som har fortrinn fremfor ordinære aksjer i vedkommende selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
vannrette linjer [norsk]    baseline grid/gitter [engelsk]   [Scribus]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
delte kantlinjer [norsk]    shared borders [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Periorale linjer [norsk]    Linjer på overleppen.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
Jernpentakarbonyl [norsk]    IRON CARBONYL (Fe(CO)5) [engelsk]    Pentakarbonyljern [synonym]   molekylformel: C5FeO5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
projeksjonslinjer [norsk]    drop lines [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spekulative aksjer [norsk]    Selskaper med usikker inntjeningsevne, med til dels store kurssvingninger. Muligheter for både store kursgevinster og kurstap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Jern(II)sulfat(VI) [norsk]    SULFURIC ACID, IRON(2+) SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: FeSO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Konservative aksjer [norsk]    Aksjer i solide selskaper, ofte med skjulte reserver, med solid inntjeningsevne. Aksjen følger ofte en stabil kursutvikling.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Periorbitale linjer [norsk]    Linjer og rynker rundt øynene. Kalles også kråketær.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
(bare vis) kantlinjer [norsk]    Wireframe [engelsk]   (om 3D-grafikk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jernbindingskapasitet [norsk]    TIBC [engelsk]   TIBC [med. el. latin]   Uttrykk for blodets evne til å binde jern. Øker ved bruk av p-piller og minker ved kronisk betennelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
rett kropp uten linjer [norsk]    njavli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Jernoksider og -hydroksider [norsk]    E172 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Jernoksider og -hydroksider [norsk]    E172 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
enker, (avsnitts)løse linjer [norsk]    widow [engelsk]   (se også orphan)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Jeg liker ikke det som skjer [norsk]    Mun in liiko mii dahppahuvva [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
politikk, taktikk, retningslinjer [avløserord]    policy [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
jernrist, jerngitter, gitterjern [norsk]    grid iron [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
foreldreløs, (avsnitts)løse linjer [norsk]    orphan [engelsk]   faderløs, horunge (se også widow)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jernteppe, minnesvinn (allment); midlertidig bevissthetstap (med.); stort strømbrudd (tekn.) [avløserord]    blackout [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet