Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jernpentakarbonyl [norsk]    IRON CARBONYL (Fe(CO)5) [engelsk]    Pentakarbonyljern [synonym]   molekylformel: C5FeO5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap