Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Jerntriklorid [synonym]    Jern(III)klorid [norsk]   IRON CHLORIDE (FeCl3) [engelsk]   molekylformel: Cl3Fe
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap