Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
jetlag [norsk]    jet(t)syke, jet(t)ørske, døgnvillhet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gájet [samisk]    måke [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-191: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jettegryte [norsk]    Pothole [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jettegryter [norsk]    potholes [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jettegryter [norsk]    Mer eller mindre sirkelformede hull i en fjelloverflate. Hullene er dannet ved graving av en virvelstrøm som har fraktet med seg løsmasser. Spesielt vanlig i gamle breelvløp. Både bredden og dybden varierer sterkt, fra noen cm til flere m.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
salvet, oljet [norsk]    anointed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jets de houblon [fransk]    humleskudd [norsk]   hop shots [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
vádjit, vádjet [samisk]    defekt [norsk]   (a) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
vádjit, vádjet [samisk]    defekt [norsk]   (a) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fierrut; skulljet [samisk]    røre om [norsk]   (v) 1. (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune