Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jettegryte [norsk]    Pothole [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
jettegryter [norsk]    potholes [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jettegryter [norsk]    Mer eller mindre sirkelformede hull i en fjelloverflate. Hullene er dannet ved graving av en virvelstrøm som har fraktet med seg løsmasser. Spesielt vanlig i gamle breelvløp. Både bredden og dybden varierer sterkt, fra noen cm til flere m.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse