Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jevdet [samisk]    modifisere [norsk]   (v) //son ma??á fertii jevdet sániidis 'seinere måtte han modifisere ordene sine'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune