Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jevn [bokmål/riksmål]    plan, uten rugler
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jevn [norsk]    even [engelsk]   (adj.) (like)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
jevnt [norsk]    even [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
ru, ujevn [norsk]    Asper [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
glatt, jevn [norsk]    Levis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
jevne (ut); lik; til og med; engang [norsk]    even [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no