Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jib [norsk]    Engelske ordet for forseilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Jibbe [norsk]    Kuvende, skifte halser når vinden kommer bakfra.
Maritim ordliste © MaritimStart
jibbe [norsk]    gippa [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Jibbe [norsk]    Skifte halser når vinden kommer bakfra.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
jibaro [spansk]    En infødt fra fjellene eller fra landet. Brukes også om noe som er nytt for en person.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Jibtop [norsk]    Slørseil som festes i forstaget. Er større enn en fokk, og har festet til skjøtet høyere enn genoa.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
foresail, jib [engelsk]    fokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening