Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Jibbe [norsk]    Kuvende, skifte halser når vinden kommer bakfra.
Maritim ordliste © MaritimStart
jibbe [norsk]    gippa [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Jibbe [norsk]    Skifte halser når vinden kommer bakfra.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes