Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jibtop [norsk]    Slørseil som festes i forstaget. Er større enn en fokk, og har festet til skjøtet høyere enn genoa.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes