Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jievkut [samisk]    pleie [norsk]   (v) (-vkk-) 'pleie, hjelpe' jf dikšut //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-330: jievkut belohahkii hávkan olbmo 'hjelpe en halvkvalt person til live igjen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune