Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
jingle [bokmål/nynorsk]    (musikk) En kort melodi eller vers, spesielt i reklameøyemed for å markedsføre et produkt eller et radio-/TV-program. Se også: Google jingle (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jingle [engelsk]    (musikk) jingle
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jingle [norsk]    lydvignett, lydlogo [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet