Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
JLS [eurojargon]    justis, frihet og sikkerhet [norsk]   Justice, Freedom and Security [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen