Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
jo [bokmål/riksmål/nynorsk]    bekreftende for det positive innholdet i et utsagn; særlig som svar til negative spørsmål eller oppfordringer Er ikke du fra Norge? Jo, det er jeg. del av svar på positivt spørsmål; noe dempende eller tvilende Du kommer vel i morgen? Jo, jeg må bare innom bestemor først. i ironisk bekreftelse Jo, du er meg en fin en.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jo [albansk]    nei
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jo [dansk]    jo
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jo [katalansk]    jeg
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jo [svensk]    jo
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jo [japansk]    Trestav [norsk]   (ca. 1.3m)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 164 omtrentlig(e)
Jod [norsk]    IODINE [engelsk]   molekylformel: I2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Job [engelsk]    Jobb [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
joy [engelsk]    glede [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
job [engelsk]    jobb, oppgave [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    sak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Joh [forkortelse/akronym]    (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jos [forkortelse]    Josvas [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Job [forkortelse]    Jobs bok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joh [forkortelse]    Johannes [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
join [engelsk]    sett sammen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Jobs [engelsk]    Arbeidsplasser [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jord [norsk]    Soil [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Joke [engelsk]    Spøk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jord [norsk]    R56 [risikokode]   Giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer).
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
join [engelsk]    forbinde, skjøte, føye sammen; slutte seg til; forene [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jolt [engelsk]    risting; støt, smekk, sjokk; riste, støte, skake, skumpe; ryste [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
join [engelsk]    sammenføyning [norsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
join [engelsk]    koble sammen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
join [engelsk]    føye sammen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jojo [norsk]    jo-jo  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joel [norsk]    Joel [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jona [norsk]    Jona [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dojo [japansk]    Veiens sted [norsk]   Treningssted
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jondo [spansk]    [HÅNN-då] Dyp, rå sang eller dans med 100 % innlevelse.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Jolle [norsk]    Et tau (ca. 1,5") eller sagt på en annen måte: Tykkere enn et tau, men tynnere enn ei trosse.
Maritim ordliste © MaritimStart
Jolle [norsk]    Liten båt ofte på slep etter en større fritidsbåt (lettbåt).
Maritim ordliste © MaritimStart
viejo [spansk]    gammel [norsk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Tyvjo [norsk]    Arctic Skua / Parasitic Jaeger [engelsk]   Stercorarius parasiticus [latin]   2 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
joint [engelsk]    skjøt; ledd; skjøte; forent; felles [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
joint [engelsk]    sprekk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Joule [norsk]    J [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jodan [japansk]    Øvre posisjon [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jokna [samisk]    Tyttebær [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jolat [samisk slang]    Jålete [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
josgo [samisk]    derimot [norsk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-337: Goaskimin munnje orui, josgo bulddogas lei 'det så ut til å være en ørn, så var det derimot en ravn'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joruba [norsk]    Yoruba [engelsk]   yor – yo [ISO-koder]   språk i Nigeria
Liste over navn på språk © Språkrådet
Jomfru [norsk]    Rund trekloss med tre hull som taljetaue skjæres gjennom til feste for stående rigg.
Maritim ordliste © MaritimStart
dibujo [spansk]    tegning, skisse [norsk]   "Tegne" sirkler eller andre figurer med tåspissen
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
joyous [engelsk]    glad, munter, gledesbringende [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Jordan [norsk]    Jordan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jodert [norsk]    iodinated [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
jommen [norsk]    (sammentrekning av jo så menn): jommen sa jeg smør!
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jonsok [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kumijo [japansk]    Jo-øvelse med partner
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jua/jo [samisk]    Ja [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Johtit [samisk slang]    Reise [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
jotnja [kåfjordsamisk]    tyttebær [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jollat [samisk]    avrunde [norsk]   (v) (-l-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-334: eappirvuodu jollat 'avrunde bunnen til trebøtta'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joavvi [samisk]    frue [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-332: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Journey [engelsk]    Reise [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
journal [engelsk]    protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Kaneljo [norsk]    Chilean Skua [engelsk]   Stercorarius chilensis / Catharacta chilensis [latin]   5 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
journal [engelsk]    logg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [engelsk]    dagbok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journal [norsk]    Journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordsig [norsk]    soil creep [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
journal [norsk]    case record [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
jo menn [norsk]    (når brukt på samme måte som ja menn: jo så menn skal du det!)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jo-dori [japansk]    Jo-tagning (avvæpning)  [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Joghurt [norsk]    Jogurta [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jordmor [norsk]    čalbmeáhkku [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jorbbas [samisk]    fyndig [norsk]   (a) att jorba
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorggis [samisk]    gjenganger [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: (-rgás-) 'hyppig gjest'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorggis [samisk]    innrykk [norsk]   (s) (-rgás-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: olmmošjorggis '(stort) innrykk av folk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorbbas [samisk]    rund [norsk]   (a) (-rbas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
joarbmi [samisk]    rynke [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-331: joarbmi (-rpm-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-331: joarpmas (-orbmas-) 'rynkete'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jodmetan [norsk]    METHANE, IODO- [engelsk]    Metyljodid [synonym]   molekylformel: CH3I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Jordbær [norsk]    Strawberry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordvern [norsk]    Etter lov av 12. mai 1995 nr. 23 sies det i § 8 at all jord som kan gi grun..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jordugle [norsk]    Short-eared Owl [engelsk]   Asio flammeus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jordbær [norsk]    strawberry [engelsk]   fraise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
joystick [norsk]    styrespak, kontrollspak [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
joyously [engelsk]    gledestrålende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
joystick [engelsk]    styrespak, styrepinne [norsk]   (joystick)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jobbkort [norsk]    job card [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobbtype [norsk]    job type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
joystick [engelsk]    styrespak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jordbær [norsk]    Eanamuorji [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jormoret [kåfjordsamisk]    hjelpe til ved fødsel [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jordbær [norsk]    eatnanmuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Jodbenzen [norsk]    molekylformel: C6H5I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
John dory [engelsk]    St petersfisk  [norsk]   Zeus faber [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
jokertegn [norsk]    wildcard [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jokertegn [norsk]    wildcard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jokertegn [norsk]    wildcard character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jodpentan [norsk]    iodopentane [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hasta bajo [spansk]    Dette ordet brukes for å beskrive når man er ute på dansegulvet og danser tett, og beveger seg lengere og lengere ned mot gulvet mens man danser.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
jordskifte [norsk]    land consolidation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Jordskifte [norsk]    Jordskifteloven § 1 sier at eiendommer som det er "vanskeleg å nytte ut på ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
journaling [engelsk]    journalførende/loggførende, /-ing, (bokførende) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jobbobjekt [norsk]    job object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journaling [engelsk]    loggføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordskjelv [norsk]    earthquake [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Journaling [engelsk]    tekst [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Job Offset [engelsk]    Utskriftsforskyvning [norsk]   Utskriftsforskyvning er en funksjon som innebærer at hvert utskrevne dokument i skriverens utskuff skyves enten til venstre eller høyre i forhold til det forrige dokumentet, slik at det blir lett å skille mellom dokumentene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Jockeypole [norsk]    Lite kanonrør på ca. 1,5 m. Brukes på større båter. Den er festet til masten og brukes for å få en bedre vinkel på brasen og for å holde brasen ut fra vantene.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
jorbabahta [kåfjordsamisk]    husflue [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jo - desto [norsk]    made – dade, madi - dadi [samisk]   (konj)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jodetansyre [norsk]    ACETIC ACID, IODO- [engelsk]    Jodeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3IO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Jotunheimen [norsk]    Norwegian mountain area, home of theTROLLS
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordsløyfe [norsk]    Spenningsforskjell i en kabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Jordan, Lee [engelsk]    Styx, Laffen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
jomfruhinne [norsk]    hymen [med. el. latin]   Hinne som lukker inngangen til skjeden hos jenter. Hinnen må være åpnet når jenta får sin første menstruasjon, slik at menstruasjonsvæsken kan komme ut.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
joatkkašit [samisk]    parre seg [norsk]   (v) 'parre seg (om hunder)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
johtonásti [samisk]    planet [norsk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Johan Sætre [norsk]    Norwegian ski-jumping star from the 70's
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jomfru, pike [norsk]    Virgo, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
job schedule [engelsk]    finplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journallinje [norsk]    journal line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
joláskeapmi [samisk]    forsprang [norsk]   (s) (-m-); jf ta ledelsen, få et forsprang
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Joint-venture [norsk]    Betegnelse på et langsiktig, avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter, oftest gjennom dannelsen av et felles selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
jomfru (rigg) [norsk]    dead eye [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Journalinnsyn [norsk]    Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 gir i kapitel 5 regler for pa..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
joint venture [norsk]    fellesforetak, samarbeidsprosjekt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
journal entry [engelsk]    loggoppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal quota [engelsk]    loggkvote [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordfallshull [norsk]    sinkhole [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jonisk søyle [norsk]    Slank hellensk søyle som har dype riller, et tykt fotstykke og en utforming av den øverste delen som et sneglehus.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Jones, Hestia [engelsk]    Hansen, Hestia [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
joint meetings [engelsk]    fellesmøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
jorden, verden [norsk]    globe, the [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Johnston Atoll [norsk]    Johnston Atoll [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journaling box [engelsk]    tekstboks [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
job application [engelsk]    stillingssøknad [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
joint committee [engelsk]    fellesutvalg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Joyful Greenbul [engelsk]    Jubelløvbylbyl [norsk]   Chlorocichla laetissima [latin]   Quite common in Kakamega Forest: 10+ logged here 26/11 and 15 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jobbsøkervisum [norsk]    Visum for å søke om arbeid i Norge, eller (hvis man allerede har arbeidstilbud) arbeidstillatelse fra Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
jordlovmyndighet [norsk]    land law authority [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
journaling agent [engelsk]    loggføringsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobber for ruten [norsk]    route job [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jorden el. jorda [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johann Olav Koss [norsk]    (to n-er, men ikke bindestrek)
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jordbruksindustri [norsk]    agribusiness [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
job advertisement [engelsk]    stillingsannonse [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Jordskifteoverrett [norsk]    Den rettsinstans som behandler anker over jordskifterettens avgjørelser. Et..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
jobb-kontrolltegn [norsk]    job control character [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
John Olav Egeland  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
JORDTRYKKSARMERING [norsk]    Spesialarmering for Isoblokk 30 cm (Sikksakk-armering).
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Johnson, Angelica [norsk]    Johnson, Angelina [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Jordbærrøre-knapp [norsk]    Strawberry Batter Button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jordbærglasur-knapp [norsk]    Strawberry Icing Button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Johannes' andre brev [norsk]    2. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joint Research Centre [engelsk]    felles forskningssenter [norsk]   JRC [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
joined by the members [engelsk]    tiltres av medlemmene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Johnstonklippegrevling [norsk]    Black-necked Rock Hyrax [engelsk]   Procavia johnstoni [latin]   At least 20 seen in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha, 1 at Lake Nakuru, common at Lake Baringo and Lake Bogoria 22/11 and 23/11 and 1 in Tsavo West NP 1/12. The Rock Hyrax species are difficult to identify, but according to the distributions given in the Kingdon Guide, this is the only species occuring in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
joint space narrowing [engelsk]    leddhuleforsnevring [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Johannes' første brev [norsk]    1. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' tredje brev [norsk]    3. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' åpenbaring [norsk]    Åp [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannesbrødkjernemel [norsk]    E410 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Johannesbrødkjernemel [norsk]    E410 [E-stoff]   konsistensmiddel; Planten stoffet fremstilles av kan minne om soyaplanten, og personer med soyaallergi kan reagere på dette tilsetningsstoffet.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
johtil; háris; liidil [samisk]    rask [norsk]   (a) johtil; //háris (-rrás-, att háris) 'rask på foten'; liidil (att liidilis) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)523: liidil mannat 'snar til å gå' //liidil bargat 'rask i arbeidet sitt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Johannes’ Tody-Tyrant [engelsk]    Selvastodityrann [norsk]   Hemitriccus iohannis [latin]   1H Amazonia Lodge 16. og 19.9., 1H Pantiacolla 21.9., 1 ss 22.9., 1H ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Johannes’ åpenbaring [norsk]    Åp [forkortelse/akronym]   (se egen oversikt over alle forkortelser på skriftene i Bibelen)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
John Gilbert Helgeland  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Join an Existing Conference... [engelsk]    Bli med i eksisterende konferanse... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Joint Photographic Experts Group [engelsk]    JPEG/JPG [forkortelse/akronym]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av GIF).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jord, jordsmonn; grobunn; skitne til [norsk]    soil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Joint Interpreting and Conference Service [engelsk]    Den felles tolk- og konferansetjenesten [norsk]   SCIC [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Joking aside, let us turn to serious matters [engelsk]    Amoto quaeramus seria ludo [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom