Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
Job [engelsk]    Jobb [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
job [engelsk]    jobb, oppgave [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    sak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job [engelsk]    jobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Job [forkortelse]    Jobs bok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
Jobs [engelsk]    Arbeidsplasser [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jobbkort [norsk]    job card [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobbtype [norsk]    job type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
print job [engelsk]    utskriftsjobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
route job [engelsk]    jobber for ruten [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jobbobjekt [norsk]    job object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system job [engelsk]    systemjobb [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Job Offset [engelsk]    Utskriftsforskyvning [norsk]   Utskriftsforskyvning er en funksjon som innebærer at hvert utskrevne dokument i skriverens utskuff skyves enten til venstre eller høyre i forhold til det forrige dokumentet, slik at det blir lett å skille mellom dokumentene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
job schedule [engelsk]    finplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job application [engelsk]    stillingssøknad [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Jobbsøkervisum [norsk]    Visum for å søke om arbeid i Norge, eller (hvis man allerede har arbeidstilbud) arbeidstillatelse fra Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
job advertisement [engelsk]    stillingsannonse [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
jobb-kontrolltegn [norsk]    job control character [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Face it, you're stuck in a dead end job [engelsk]    Aspice, officio fungeris sine spe honoris amplioris [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom