Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jockeypole [norsk]    Lite kanonrør på ca. 1,5 m. Brukes på større båter. Den er festet til masten og brukes for å få en bedre vinkel på brasen og for å holde brasen ut fra vantene.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes