Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
jod [bokmål]    (grunnstoff, utellelig) et grunnstoff med kjemisk symbol I og atomnummer 53 løsning av jod
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jod [svensk]    jod
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jod [norsk]    IODINE [engelsk]   molekylformel: I2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Jodan [japansk]    Øvre posisjon [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
jodert [norsk]    iodinated [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Jodmetan [norsk]    METHANE, IODO- [engelsk]    Metyljodid [synonym]   molekylformel: CH3I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Jodbenzen [norsk]    molekylformel: C6H5I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
jodpentan [norsk]    iodopentane [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Jodetansyre [norsk]    ACETIC ACID, IODO- [engelsk]    Jodeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3IO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap