Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
johtil; háris; liidil [samisk]    rask [norsk]   (a) johtil; //háris (-rrás-, att háris) 'rask på foten'; liidil (att liidilis) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)523: liidil mannat 'snar til å gå' //liidil bargat 'rask i arbeidet sitt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune