Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
join [engelsk]    sett sammen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
join [engelsk]    forbinde, skjøte, føye sammen; slutte seg til; forene [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
join [engelsk]    sammenføyning [norsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
join [engelsk]    koble sammen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
join [engelsk]    føye sammen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
joint [engelsk]    skjøt; ledd; skjøte; forent; felles [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
joint [engelsk]    sprekk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
disjoin [engelsk]    adskill [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
inner join [engelsk]    indre kobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
outer join [engelsk]    ytre kobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Joint-venture [norsk]    Betegnelse på et langsiktig, avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter, oftest gjennom dannelsen av et felles selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
joint venture [norsk]    fellesforetak, samarbeidsprosjekt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
joint meetings [engelsk]    fellesmøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
to make up/join [engelsk]    montering [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
joint committee [engelsk]    fellesutvalg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Joint Research Centre [engelsk]    felles forskningssenter [norsk]   JRC [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
joined by the members [engelsk]    tiltres av medlemmene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
joint space narrowing [engelsk]    leddhuleforsnevring [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Join an Existing Conference... [engelsk]    Bli med i eksisterende konferanse... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Joint Photographic Experts Group [engelsk]    JPEG/JPG [forkortelse/akronym]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av GIF).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joint Interpreting and Conference Service [engelsk]    Den felles tolk- og konferansetjenesten [norsk]   SCIC [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen