Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
joint [engelsk]    skjøt; ledd; skjøte; forent; felles [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
joint [engelsk]    sprekk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
adjoint [engelsk]    adjungert [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
disjoint [engelsk]    disjunkt [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
DIP joint [engelsk]    distalt interfalangledd [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
roast joint [engelsk]    steik [norsk]   rôti [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Facet joint [engelsk]    Fasettledd [norsk]   Fasettledd er to små ledd som ligger mellom to ryggvirvler. Stillingen på fasettleddene bestemmer hvilke bevegelser som kan utføres i de ulike delene av ryggsøylen. Fasettledd kalles også bueledd.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Cogged joint [engelsk]    Laft [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
self-adjoint [engelsk]    selvadjungert [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Joint-venture [norsk]    Betegnelse på et langsiktig, avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter, oftest gjennom dannelsen av et felles selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
joint venture [norsk]    fellesforetak, samarbeidsprosjekt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
joint meetings [engelsk]    fellesmøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
joint committee [engelsk]    fellesutvalg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Joint Research Centre [engelsk]    felles forskningssenter [norsk]   JRC [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
joint space narrowing [engelsk]    leddhuleforsnevring [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Joint Photographic Experts Group [engelsk]    JPEG/JPG [forkortelse/akronym]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av GIF).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joint Interpreting and Conference Service [engelsk]    Den felles tolk- og konferansetjenesten [norsk]   SCIC [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen