Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
joke [dansk]    vits, spøk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
joke [engelsk]    vits, spøk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Joke [engelsk]    Spøk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
jokertegn [norsk]    wildcard [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jokertegn [norsk]    wildcard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jokertegn [norsk]    wildcard character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft