Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jollat [samisk]    avrunde [norsk]   (v) (-l-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-334: eappirvuodu jollat 'avrunde bunnen til trebøtta'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune