Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jolt [engelsk]    risting; støt, smekk, sjokk; riste, støte, skake, skumpe; ryste [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no