Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jomfru [siden finnes ikke]    person som ikke har hatt samleie Person som er født i stjernetegnet Jomfrua / Jomfruen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jomfru [norsk]    Rund trekloss med tre hull som taljetaue skjæres gjennom til feste for stående rigg.
Maritim ordliste © MaritimStart
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
jomfruhinne [norsk]    hymen [med. el. latin]   Hinne som lukker inngangen til skjeden hos jenter. Hinnen må være åpnet når jenta får sin første menstruasjon, slik at menstruasjonsvæsken kan komme ut.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
jomfru, pike [norsk]    Virgo, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
jomfru (rigg) [norsk]    dead eye [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kaldjomfru el. koldjomfru [FØR]    kold- [norsk]   i sms. som koldanretning, koldgaffel, koldjomfru
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad