Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
jord [bokmål]    løsmateriale som planter gror i og dyr graver i Du har jord under negla! grunnen man går på, store stykker land, egna til dyrking, jordoverflate Nå må vi få potetene i jorda. Han eier mye jord. vår planet Astronautene vendte tilbake til jorda.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jord [engelsk]    1). To do an impossible feat with ease.

2). When something completely unexpected happens and only the doer isn't surprised. (les mer...)
Urban Dictionary © Urban Dictionary
Jord [norsk]    Soil [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jord [norsk]    R56 [risikokode]   Giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer).
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
Fjord [norsk]    Fjord, deep and mysterious [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordbær [norsk]    Strawberry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordvern [norsk]    Etter lov av 12. mai 1995 nr. 23 sies det i § 8 at all jord som kan gi grun..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jordugle [norsk]    Short-eared Owl [engelsk]   Asio flammeus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jordskifte [norsk]    land consolidation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Jordskifte [norsk]    Jordskifteloven § 1 sier at eiendommer som det er "vanskeleg å nytte ut på ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jordsløyfe [norsk]    Spenningsforskjell i en kabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
jordlovmyndighet [norsk]    land law authority [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
jordbruksindustri [norsk]    agribusiness [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Jordskifteoverrett [norsk]    Den rettsinstans som behandler anker over jordskifterettens avgjørelser. Et..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no