Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
jord [bokmål]    løsmateriale som planter gror i og dyr graver i Du har jord under negla! grunnen man går på, store stykker land, egna til dyrking, jordoverflate Nå må vi få potetene i jorda. Han eier mye jord. vår planet Astronautene vendte tilbake til jorda.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jord [norsk]    Soil [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jord [norsk]    R56 [risikokode]   Giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer).
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 37 omtrentlig(e)
Fjord [norsk]    Fjord, deep and mysterious [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fjord [norsk]    fiord [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Jordan [norsk]    Jordan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jordsig [norsk]    soil creep [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
jordmor [norsk]    čalbmeáhkku [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Jordbær [norsk]    Strawberry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jordvern [norsk]    Etter lov av 12. mai 1995 nr. 23 sies det i § 8 at all jord som kan gi grun..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jordugle [norsk]    Short-eared Owl [engelsk]   Asio flammeus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jordbær [norsk]    strawberry [engelsk]   fraise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Jordbær [norsk]    Eanamuorji [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jordbær [norsk]    eatnanmuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Oksfjord [norsk]    Ákšovuotna [samisk]   (propr) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Odelsjord [norsk]    Eiendom som det hviler odel på.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
jordskifte [norsk]    land consolidation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Jordskifte [norsk]    Jordskifteloven § 1 sier at eiendommer som det er "vanskeleg å nytte ut på ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Moder Jord [norsk]    Gaia [engelsk]   det “levende vesenet” Jorden
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jordskjelv [norsk]    earthquake [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
moder Jord [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Båtsfjord [norsk]    Báhcavuotna [samisk]   (propr) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jordsløyfe [norsk]    Spenningsforskjell i en kabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Jordan, Lee [engelsk]    Styx, Laffen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Odlingsjord [norsk]    Eiendom som det kan hevdes odelsrett til.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Bekkarfjord [norsk]    Beahkkirvuotna [samisk]   (propr) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Terskelfjord [norsk]    Fjord med en grunn terskel ved innløpet og en overfordypet indre del. Finnes bare i områder som har vært nediset.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
jordfallshull [norsk]    sinkhole [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
jorden, verden [norsk]    globe, the [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ytre Oslofjord [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jordlovmyndighet [norsk]    land law authority [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
jorden el. jorda [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jordbruksindustri [norsk]    agribusiness [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Jordskifteoverrett [norsk]    Den rettsinstans som behandler anker over jordskifterettens avgjørelser. Et..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
diatoméjord [norsk]    soda ash flux [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
JORDTRYKKSARMERING [norsk]    Spesialarmering for Isoblokk 30 cm (Sikksakk-armering).
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Jordbærrøre-knapp [norsk]    Strawberry Batter Button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jordbærglasur-knapp [norsk]    Strawberry Icing Button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skitt, søle, gjørme; jord [norsk]    dirt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jord, jordsmonn; grobunn; skitne til [norsk]    soil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no