Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jordfallshull [bokmål/riksmål]    (geologi) hull i grunnen dannet av løsmasser som synker; kan oppstå når underjordiske vannmasser drar med seg løsmasse som ligger under et hardere, ovenforliggende jordlag og til slutt får grunnen til å rase. Se også: Google jordfallshull (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jordfallshull [norsk]    sinkhole [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU