Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jordskifte [norsk]    land consolidation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Jordskifte [norsk]    Jordskifteloven § 1 sier at eiendommer som det er "vanskeleg å nytte ut på ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Jordskifteoverrett [norsk]    Den rettsinstans som behandler anker over jordskifterettens avgjørelser. Et..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no