Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jordskjelv [bokmål]    rystelse i berggrunnen, forårsaket av forskyvning av de tektoniske platene.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
jordskjelv [norsk]    earthquake [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU