Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
jordsmonn [bokmål/riksmål/nynorsk]    Det øverste, løse laget av jordskorpa som er utsatt for påvirkning av ytre faktorer som klima og planterøtter. Ved tynnere løsavleiringer kan jordsmonnet nå helt ned til berggrunnen - SNL
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc