Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jorggis [samisk]    gjenganger [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: (-rgás-) 'hyppig gjest'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorggis [samisk]    innrykk [norsk]   (s) (-rgás-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: olmmošjorggis '(stort) innrykk av folk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune