Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
joruba [norsk]    Yoruba [engelsk]   yor – yo [ISO-koder]   språk i Nigeria
Liste over navn på språk © Språkrådet