Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
journal [bokmål/nynorsk]    bok eller dokument hvor daglige opplysninger føres opp. Legen hadde alle opplysningene om pasienten i journalen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
journal [engelsk]    protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Journalinnsyn [norsk]    Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 gir i kapitel 5 regler for pa..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
be recorded in a separate journal [engelsk]    føres inn i en egen protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget