Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
journal [bokmål/nynorsk]    bok eller dokument hvor daglige opplysninger føres opp. Legen hadde alle opplysningene om pasienten i journalen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
journal [engelsk]    protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
journal [engelsk]    logg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [engelsk]    dagbok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journal [norsk]    Journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [norsk]    case record [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
journaling [engelsk]    journalførende/loggførende, /-ing, (bokførende) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
journaling [engelsk]    loggføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journaling [engelsk]    tekst [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
journallinje [norsk]    journal line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journalinnsyn [norsk]    Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 gir i kapitel 5 regler for pa..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
journal entry [engelsk]    loggoppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal quota [engelsk]    loggkvote [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
change journal [engelsk]    endringslogg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journaling box [engelsk]    tekstboks [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Windows Journal [norsk]    Windows Journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journaling agent [engelsk]    loggføringsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
elektronisk pasientjournal [norsk]    EPJ/epj [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
intercompany payment journal [engelsk]    konsernintern hovedplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
be recorded in a separate journal [engelsk]    føres inn i en egen protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget