Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Journalinnsyn [norsk]    Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 gir i kapitel 5 regler for pa..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no