Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
joystick [norsk]    styrespak, kontrollspak [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
joystick [engelsk]    styrespak, styrepinne [norsk]   (joystick)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
joystick [engelsk]    styrespak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft