Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
JPEG [norsk]    Joint Photographic Experts Group. Kompresjonsformat for bilder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
JPEG [norsk]    JPEG [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
JPEG2000 [norsk]    Bilde for bilde wavelet komprimeringskode. JPEG2000 kodete bitstrømmer kan enkelt kjedes sammen til en sekvens med komprimerte bilder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
JPEG/JPG [forkortelse/akronym]    Joint Photographic Experts Group [engelsk]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av GIF).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
progressiv JPEG [norsk]    Progressive JPEG [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft