Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
jpn – ja [ISO-koder]    japansk [norsk]   Japanese [engelsk]   språket i Japan
Liste over navn på språk © Språkrådet