Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
JRC [eurojargon]    felles forskningssenter [norsk]   Joint Research Centre [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
JRE [akronym]    java runtime environment [engelsk]   se runtime environment
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
jr. el. jun. [forkortelse/akronym]    junior [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad