Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 47 omtrentlig(e)
Jul [norsk]    Christmas [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jur [norsk]    Udder [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sju [norsk]    Seven [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
junto [spansk]    samlet [norsk]   Samle føttene
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Juxta- [latin]    nær ved, tett ved [norsk]   , prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mandsju [norsk]    Manchu [engelsk]   mnc [ISO-koder]   tungusisk språk i Kina
Liste over navn på språk © Språkrådet
Julaften [norsk]    Christmas Eve [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Julebukk [norsk]    Norwegian custom, Christmas Halloween
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jukagirsk [norsk]    språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Judasøre [norsk]    En bjelke som støtter baugspydet på hver side av forstevnen på et treskip.
Maritim ordliste © MaritimStart
Juvenilis [latin]    ungdommelig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Juleansjos [norsk]    Christmas anchovies [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Justismord [norsk]    Når noen blir uskyldig dømt...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jungelugle [norsk]    Amazonian Pygmy-Owl / Hardy’s Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium hardyi [latin]   H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9., 1H Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juksafangst [norsk]    Method of fishing
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Justitiarus [norsk]    Leder av by- / herredsretten. Lederen av Høyesterett kalles Høyesterettsjus..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   Ruili, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   En praktfull hann ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon. Denne fuglen var forøvrig ikke fullt så sky som de kan være og viste seg til tider pent fram. Det kan være verdt å merke seg at det ble sett en han her i fjor også.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelhokko [norsk]    Spix’s Guan [engelsk]   Penelope jacquacu [latin]   Relativt vanlig i Tambopataområdet 5.-11.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., relativt vanlig Pantiacolla 19.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelspett [norsk]    Red-stained Woodpecker [engelsk]   Veniliornis affinis [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelpirol [norsk]    Western Black-headed Oriole [engelsk]   Oriolus brachyrhynchus [latin]   One bird was recorded in Kakamega Forest 26/11. This is the only known site for this species in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jurisdiksjon [norsk]    Domsmyndighet. En domstols myndighet er geografisk, saklig og funksjonelt a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jungle Owlet [engelsk]    Indiaugle [norsk]   Glaucidium radiatum [latin]   En fugl hørt i grålysningen ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. sett dagen etter om morgenen like utenfor Dhikala.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelbylbyl [norsk]    Cabanis's Greenbul [engelsk]   Phyllastrepus cabanisi [latin]   5 birds seen along the road near our lodge in Kakamega Forest the morning of 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
justisformål [norsk]    judicial issues [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Junco vulcani [latin]    Vulkanjunko [norsk]   Volcano Junco [engelsk]   4 Cerro de la Muerte 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Prinia [engelsk]    Indiaprinia [norsk]   Prinia sylvatica [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 20.2., fire ind. samme sted 23.2. og en ved Sur Sarovar 24.2. Arten er utbredt, men fåtallig (kanskje delvis pga forvekslingsrisk med orientprinia).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juninkurvfugl [norsk]    Junin Canasero [engelsk]   Asthenes virgata E [latin]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Justisminister [norsk]    Minister of Justice [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Junco hyemalis [latin]    Vinterjunko [norsk]   Dark-eyed Junco [engelsk]   Tre underarter ble sett på turen: Grey-headed Junco J. h. caniceps, NM, UT; Pink-sided Junco J. h. mearsni, 2 ind Yellowstone - WY 17.6.; Oregon Junco J. h. oreganus, Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Babbler [engelsk]    Landsbyskriketrost [norsk]   Turdoides striatus [latin]   Sett daglig på de fleste lokaliteter, bortsett fra oppe i fjellene. Høyeste dagsantall var 100 ind. i Keoladeo 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jump in the hay [engelsk]    Hoppe i høyet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Juridisk person [norsk]    Legal personality [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
judicial system [engelsk]    rettsvesen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Juridisk person [norsk]    Rettssubjekt som ikke er et menneske, men som opptrer utad som en enhet, st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jubelløvbylbyl [norsk]    Joyful Greenbul [engelsk]   Chlorocichla laetissima [latin]   Quite common in Kakamega Forest: 10+ logged here 26/11 and 15 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Justitia omnibus [latin]    Justice for all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Juridisk tjeneste [norsk]    Legal Service [engelsk]   SJ [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
judicial assessment [engelsk]    skjønn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Just the facts, ma'am [engelsk]    Dic mihi solum facta, domina [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Jungle (Grey) Nightjar [engelsk]    Orientnattravn [norsk]   Caprimulgus indicus [latin]   Ruili, Lijang, Emei Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juvenil Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite yngel  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Judge in matters of taste [engelsk]    Arbiter elegantiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
justis, frihet og sikkerhet [norsk]    Justice, Freedom and Security [engelsk]   JLS [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Justis- og politidepartementet [norsk]    Ministry of Justice and the Police [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet