Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ju [japansk]    10 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 121 omtrentlig(e)
Jul [norsk]    Christmas [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jur [norsk]    Udder [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sju [norsk]    Seven [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jug [norsk]    -et, tas inn i rettskrivningen, også juge
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jud [forkortelse]    Judas' brev [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jump [engelsk]    hoppe, springe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sju [FØR]    sju el. syv [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
junto [spansk]    samlet [norsk]   Samle føttene
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
junky [engelsk]    dårlig, skrapete; narkoman [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ju-ni [japansk]    12 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ni-ju [japansk]    20 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
junni [kåfjordsamisk]    nese [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juksu [kåfjordsamisk]    hyse  [norsk]   (pl.: juvssut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Juxta- [latin]    nær ved, tett ved [norsk]   , prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Jungle [norsk]    Jungle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
juggel [norsk]     jugl [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
junior [norsk]    jr. el. jun. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ju-yon [japansk]    14 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Jua/jo [samisk]    Ja [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Juhkat [samisk slang]    Drikke alkohol [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
sallju [kåfjordsamisk]    gårdsplass [norsk]   (pl.: saljut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juolgi [kåfjordsamisk]    fot, bein [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
mullju [kåfjordsamisk]    mølje [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juolgi [samisk]    fot [norsk]   (s) (-lgg-) ’fot’, også hele ’beinet’; juolgeláhpi (-b-) ’fot’, dvs. ’fotbladet’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juggii [samisk]    fråtsete [norsk]   (a) (att jugges)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mandsju [norsk]    Manchu [engelsk]   mnc [ISO-koder]   tungusisk språk i Kina
Liste over navn på språk © Språkrådet
justify [engelsk]    rettferdiggjøre, forsvare , unnskylde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
justere [norsk]    align [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justere [norsk]    justify [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ju-ichi [japansk]    11 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Julaften [norsk]    Christmas Eve [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Julebukk [norsk]    Norwegian custom, Christmas Halloween
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
junkfood [norsk]    raskmat, gatekjøkkenmat [avløserord]   jf. fastfood
Norske avløserord for importord © Språkrådet
juncture [engelsk]    (avgjørende) tidspunkt, kritisk øyeblikk; tilslutning; knutepunkt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
junction [engelsk]    grense, møtested [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Budeadju [samisk]    Bodø [norsk]   (propr) (-j-) Budejju; Bådåddjo
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jugalmas [samisk]    drikkelag [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jukagirsk [norsk]    språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Judasøre [norsk]    En bjelke som støtter baugspydet på hver side av forstevnen på et treskip.
Maritim ordliste © MaritimStart
Juvenilis [latin]    ungdommelig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
justering [norsk]    alignment settings [engelsk]   (også om bilder, tabeller o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justering [norsk]    alignment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junk mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Juleansjos [norsk]    Christmas anchovies [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Justismord [norsk]    Når noen blir uskyldig dømt...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jungelugle [norsk]    Amazonian Pygmy-Owl / Hardy’s Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium hardyi [latin]   H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9., 1H Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jugendstil [norsk]    Dekorativ stilart fra slutten av 1800-tallet med bølgende linjer og planteetterligninger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
juolgeruš [kåfjordsamisk]    fotende [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juksaoarra [kåfjordsamisk]    juksesnøre [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juguheapmi [samisk]    edruelig [norsk]   (a) (-m-) //juguhuvvat 'bli edruelig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juguheapmi [samisk]    nøktern [norsk]   (a) (-m-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)83: genddot 1. 'bli nøktern, avholdende' 2. 'bli omvendt', dvs. lestadianer
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juolgásii [samisk]    på beina [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Juksafangst [norsk]    Method of fishing
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Justitiarus [norsk]    Leder av by- / herredsretten. Lederen av Høyesterett kalles Høyesterettsjus..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   Ruili, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   En praktfull hann ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon. Denne fuglen var forøvrig ikke fullt så sky som de kan være og viste seg til tider pent fram. Det kan være verdt å merke seg at det ble sett en han her i fjor også.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelhokko [norsk]    Spix’s Guan [engelsk]   Penelope jacquacu [latin]   Relativt vanlig i Tambopataområdet 5.-11.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., relativt vanlig Pantiacolla 19.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelspett [norsk]    Red-stained Woodpecker [engelsk]   Veniliornis affinis [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelpirol [norsk]    Western Black-headed Oriole [engelsk]   Oriolus brachyrhynchus [latin]   One bird was recorded in Kakamega Forest 26/11. This is the only known site for this species in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
junk e-mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jurddáldas [samisk]    abstraksjon [norsk]   (s) (< jurdit)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
udju, hudju [samisk]    genert [norsk]   (a) (att (h)ujus) //mánná lea nu udju 'barnet er så genert'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jurisdiksjon [norsk]    Domsmyndighet. En domstols myndighet er geografisk, saklig og funksjonelt a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jungle Owlet [engelsk]    Indiaugle [norsk]   Glaucidium radiatum [latin]   En fugl hørt i grålysningen ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. sett dagen etter om morgenen like utenfor Dhikala.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelbylbyl [norsk]    Cabanis's Greenbul [engelsk]   Phyllastrepus cabanisi [latin]   5 birds seen along the road near our lodge in Kakamega Forest the morning of 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
justert pris [norsk]    adjusted price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gotkkabiedju [kåfjordsamisk]    maurtue [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gárpamullju [kåfjordsamisk]    flatbrødmølje [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juopmomielki [kåfjordsamisk]    surgressmelk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sáidemullju [kåfjordsamisk]    seimølje [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
justisformål [norsk]    judicial issues [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Junco vulcani [latin]    Vulkanjunko [norsk]   Volcano Junco [engelsk]   4 Cerro de la Muerte 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Prinia [engelsk]    Indiaprinia [norsk]   Prinia sylvatica [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 20.2., fire ind. samme sted 23.2. og en ved Sur Sarovar 24.2. Arten er utbredt, men fåtallig (kanskje delvis pga forvekslingsrisk med orientprinia).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juninkurvfugl [norsk]    Junin Canasero [engelsk]   Asthenes virgata E [latin]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juhkan stallu [samisk slang]    Godt i baisen [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
ju?ga; ju?gá [samisk]    forskjærskniv [norsk]   (s) (-?gg-); (-?gg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juolgesuorbma [samisk]    tå [norsk]   (s) (-rpm-) (eg. ’fotfinger’)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Justisminister [norsk]    Minister of Justice [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Junco hyemalis [latin]    Vinterjunko [norsk]   Dark-eyed Junco [engelsk]   Tre underarter ble sett på turen: Grey-headed Junco J. h. caniceps, NM, UT; Pink-sided Junco J. h. mearsni, 2 ind Yellowstone - WY 17.6.; Oregon Junco J. h. oreganus, Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungle Babbler [engelsk]    Landsbyskriketrost [norsk]   Turdoides striatus [latin]   Sett daglig på de fleste lokaliteter, bortsett fra oppe i fjellene. Høyeste dagsantall var 100 ind. i Keoladeo 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juniordetektiv [norsk]    Junior Detective [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jump in the hay [engelsk]    Hoppe i høyet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Juridisk person [norsk]    Legal personality [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
judicial system [engelsk]    rettsvesen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Juridisk person [norsk]    Rettssubjekt som ikke er et menneske, men som opptrer utad som en enhet, st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Jubelløvbylbyl [norsk]    Joyful Greenbul [engelsk]   Chlorocichla laetissima [latin]   Quite common in Kakamega Forest: 10+ logged here 26/11 and 15 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Justitia omnibus [latin]    Justice for all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Junk Mail folder [engelsk]    Søppelpostmappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Justert skurlest [norsk]    Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skurlast er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Juridisk tjeneste [norsk]    Legal Service [engelsk]   SJ [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
justert prisverdi [norsk]    adjusted price value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justeringshåndtak [norsk]    adjustment handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Junk E-Mail folder [engelsk]    Søppelpostmappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
juvel/smykkestein [norsk]    Gem [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Jurdagat ja niegut [samisk]    Tanker og drømmer [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jukse, handsnøre [norsk]    giehtaváđđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jurddašit, jurdit [samisk]    tenke [norsk]   (v) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-345: (-rdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
judicial assessment [engelsk]    skjønn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
juving, juvvandring [avløserord]    canyoning [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ámadeadju, amadadju [samisk]    ansikt [norsk]   (s) (-j-) (-j-); muodut (pl) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)44: jád'dát 'ha et skremmende fælt ansiktsuttrykk
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Just the facts, ma'am [engelsk]    Dic mihi solum facta, domina [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Jungle (Grey) Nightjar [engelsk]    Orientnattravn [norsk]   Caprimulgus indicus [latin]   Ruili, Lijang, Emei Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juvenil Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite yngel  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Judge in matters of taste [engelsk]    Arbiter elegantiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
just-in-time-prinsippet [norsk]    i-rett(e)-tid-prinsippet, der-og-da-prinsippet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
justere, bringe i orden [norsk]    trim [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
jule- og nyttårshelgen  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Justine Henin-Hardenne  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Juvenil myoklon epilepsi [norsk]    Aldersrelatert epileptisk syndrom uten kjent årsak. Anfallene starter gjerne rundt puberteten.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
justis, frihet og sikkerhet [norsk]    Justice, Freedom and Security [engelsk]   JLS [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
juge - juger - jugde - jugd  [norsk]    ljuge [FØR]   (jf. subst. jug)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Justis- og politidepartementet [norsk]    Ministry of Justice and the Police [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justis- og politidepartementet [norsk]    JD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
náhkkábádju, náhkkábátnju [kåfjordsamisk]    hvit selje [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Justeringsveiviser for lyd og bilde [norsk]    Audio and Video Tuning Wizard... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justering, tilpassing, plassering, -stilt [norsk]    alignment [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justering, oppstartsinnstilling, (teknisk:) kalibrering [norsk]    calibration [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justeringsverdi, oppstartverdi, (teknisk:) kalibreringsverdi [norsk]    calibration values [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justere, sette oppstartsinnstillinger, finne de beste innstillingene e.l, (teknisk:) kalibrere [norsk]    calibrate [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no